Monday, January 29, 2007

Saturday, January 27, 2007

Saturday, January 20, 2007

ഛെയ്യ ഛെയ്യ

നാരീ നാരീ

കളഭം തരാം


കളഭം തരാം
ഭഗവാനെന്‍
മനസ്സും തരാം...

ജേഡുമായുള്ള ഇന്റര്‍വ്യൂ (Jade eviction)
പുറത്താകുന്നതിനു മുമ്പ് ജേഡുമായുള്ള ഇന്റര്‍വ്യൂ

ഫല പ്രഖ്യാപനം- ബിഗ് ബ്രദറ്


ആരാണ് പുറത്താകുന്നതെന്ന് ഡെവീന പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

ശില്‍പ്പയുടെ നോമിനേഷനുകള്‍


ബിഗ് ബ്രദര്‍ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വാശിയേറിയ ഒരു വോട്ടിംഗില്‍ ശില്‍പ്പ വിജയിച്ചു.
82 ശതമാനം ബ്രിട്ടീഷ് പൊതുജനം ശില്‍പ്പയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നപ്പോള്‍ ജേഡ് ഷോയില്‍ നിന്നും നാണം കെട്ട് പുറത്തായി.

Friday, January 19, 2007

Thursday, January 18, 2007

സ്കൈ ന്യൂസ്

ചാനല്‍ 4 ന്യൂസ്


ചാനല്‍ 4 ന്യൂസ്

ജേഡ് ശില്‍പ്പയെ ആക്രമിക്കുന്നു


ജേഡ് ശില്‍പ്പയെ ആക്രമിക്കുന്നു

ബി.ബി.സി. റിപ്പോര്‍ട്ട്


ബി.ബി.സി. റിപ്പോര്‍ട്ട്

ശില്‍പ്പയുടെ അമ്മയുടെ പ്രതികരണം


ശില്‍പ്പയുടെ അമ്മയുടെ പ്രതികരണം

ശില്‍പ്പ..സ്കൈ ന്യൂസ് കവറേജ്


ശില്‍പ്പ..സ്കൈ ന്യൂസ് കവറേജ്
ടോണി ബ്ലെയറിന്റെ പ്രതികരണം.

Wednesday, January 17, 2007

ശില്‍പ്പ തിരിച്ചടിക്കുന്നു


ശില്‍പ്പ തിരിച്ചടിക്കുന്നു

ശില്‍പ്പ ന്യൂസ് റൌണ്ട്


ശില്‍പ്പ ന്യൂസ് റൌണ്ട്

ഫൈവ് ന്യൂസ്, ശില്‍പ്പ


ഫൈവ് ന്യൂസ്, ശില്‍പ്പ

സ്കൈ ന്യൂസ് ശില്‍പ്പയെപ്പറ്റി


സ്കൈ ന്യൂസ് ശില്‍പ്പയെപ്പറ്റി

ഐ.റ്റി.വി ശില്‍പ്പ ഷെട്ടിയെപ്പറ്റി


ഐ.റ്റി.വി ശില്‍പ്പ ഷെട്ടിയെപ്പറ്റി

ശില്‍പ്പ ഷെട്ടിയെപ്പറ്റി ബി.ബി.സി


ശില്‍പ്പ ഷെട്ടിയെപ്പറ്റി ബി.ബി.സി

ബ്ലീച്ച്

ഇതു കാണുക


അതിശയം തോന്നിയേക്കാം..അല്ലേ?

Monday, January 15, 2007

Saturday, January 13, 2007

കിളീച്ചുണ്ടന്‍ മാമ്പഴം


കിളീച്ചുണ്ടന്‍ മാമ്പഴം

ശില്‍പ്പയും ക്ലിയോയും


ശില്‍പ്പയും ക്ലിയോയും

ജാക്കി പുറത്താകുന്നതിനു തൊട്ടു മുമ്പ്


ജാക്കി പുറത്താകുന്നതിനു തൊട്ടു മുമ്പ് ശില്‍പ്പയുമായുണ്ടായ വഴക്ക്

ശില്‍പ്പയുമായി മറ്റൊരു സംവാദം


ശില്‍പ്പയുമായി മറ്റൊരു സംവാദം

ശില്‍പ്പ ഡയറി റൂമില്‍


ശില്‍പ്പ ഡയറി റൂമില്‍

Saturday, January 06, 2007

കനക നിലാവേ


കനക നിലാവേ
തുയിലുണരൂ

സ്വര്‍ഗ്ഗത്തേക്കാള്‍ സുന്ദരമാണീ


സ്വര്‍ഗ്ഗത്തേക്കാള്‍ സുന്ദരമാണീ
സ്വപ്നം വിടരും ഗ്രാമം

Friday, January 05, 2007

ശില്‍പ്പാ ഷെട്ടി ബിഗ് ബ്രദര്‍ ഹൌസില്‍ (Shilpa Shetty entering the Big Brother House)


ശില്‍പ്പാ ഷെട്ടി ബിഗ് ബ്രദര്‍ ഹൌസില്‍

കന്യാകുമാരി


ചന്ദ്രപ്പളുങ്കു മണിമാല..മണിമാല..

ഇന്ദുലേഖ


ഇന്ദുലേഖ കണ്‍ തുറന്നു

ശുദ്ധര്‍ സ്തുതിക്കും


ശുദ്ധര്‍ സ്തുതിക്കും

Tuesday, January 02, 2007

യേശുദാസ്


ഫോട്ടോ പ്രദര്‍ശനം

ബാബാ കല്യാണി


കൈ നിറയെ വെണ്ണ തരാം